• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Організація освітнього процесу в ЗДО

Організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти

/Files/images/0_cd261_668b1ae7_l.png Педагогічна тема: "Формування цілісної, життєво компетентної особистості дитини-дошкільника в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти".

Зміст освітнього процесу в ЗДО у 2018/2019 навчальному році визначається:

- Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), (наук.керівник Богуш А.М.), схваленого рішенням колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.05.2012 протокол №5/2-2, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 №615;

- Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», (наук.керівник В.О. Огнев'юк), рекомендованою Міністерство освіти і науки України, Лист МОН України №1/16163 від 09.11.2015р.;

- Парціальною програмою національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина», (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.). схваленою для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, лист ІІТЗО від 25.03.2016 р. № 2.1/12-Г-85;

- Парціальною програмою з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати», (авт.: Лохвицька Л.В.), схваленою Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, лист ІІТЗО від 08.11.2013 № 14.1/12-Г-632;

- Парціальною програмою з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура» (авт.: Єфименко М. М.), лист ПТЗО від11.06.2014 №14.1/12-Г-869;

- Парціальною програмою з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик» (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.), лист ПТЗО від 31.03.2014 №14.1/12-Г-501;

- Парціальною програмою з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі» (авт.: Лохвицька Л.В.), лист ПТЗО від 25.07.2014 №14.1/12-Г-1359;

- Парціальною програмою з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху «Дитина в світі дорожнього руху» (авт.: Тимовський О.А., Репік І.А.), лист ПТЗО від 25.12.2014 №14.1/12-Г-1856;

- Парціальною програмою та методичними рекомендаціями з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи «Мудрі шахи», (авт.: Семизорова В.В., Духновська О.І, Пащенко Л.Ю.), лист ПТЗО від 05.05.2015 №14.1/12-Г-262;

- Парціальною програмою «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку», (авт.: Малашевська І.А., Демидова С.К.), лист ПТЗО від 25.02.2015 №14.1/12-Г-54;

- Парціальною програмою розвитку дітей від 2 до 6 та методичними рекомендаціями «Безмежний світ гри з LEGO», (авт.: Рома О.Ю., Близнюк В.Ю., Гонгало В.Л., Косенко Ю.В.), лист ПТЗО від 28.12.2015 №2.1/12-Г-150.

Пріоритетні завдання закладу дошкільної освіти на 2018/2019 навчальний рік:

1. Продовжити роботу щодо національно-патріотичного виховання через формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками та дорослими засобами творчих ігор, театралізованої діяльності, роботи з дитячою книгою.
2. Продовжити роботу щодо формування базових якостей особистості дошкільника під час трудової діяльності.
3. Розпочати роботу з формування уявлень про явища суспільного життя у дітей дошкільного віку засобами медіаосвіти.
Мова навчання: українська
Пріоритетний напрямок: фізкультурно-оздоровчий.

/Files/images/1_veresnya/anime-linii-148.gif

Структура навчального року:

Основними формами роботи з дітьми у закладі дошкільної освіти є: заняття різних видів, індивідуальна робота, спостереження та екскурсії у природу й соціум, пізнавально-розвивальні бесіди, дидактичні ігри, елементарні досліди й дитяче експериментування у повсякденному житті.

Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Тривалість занять становить:

- у групі раннього віку – не більше 10 хвилин;

- у молодшій групі – не більше 15 хвилин;

- у середній – 20 хвилин;

- у старшій – 25 хвилин;

- тривалість інтегрованих занять збільшується на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах.

Тривалість перерв між заняттями становить не менш 10 хвилин.

/Files/images/1_veresnya/anime-linii-148.gif

Планування освітньої роботи з дітьми здійснюється за режимними моментами з урахуванням блочно-тематичного принципу.

Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти буде реалізована через роботу гуртків та інтеграцію змісту парціальних програм, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, та регіональних парціальних програм, що схвалені методичною радою КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» у різні види діяльності за такими напрямами:

- художньо-естетичний (хореографія, веселкова музикотерапія)

- фізкультурно-оздоровчий;

- шахи.

Гурткова робота проводиться у другу половину дня, тривалість проведення:

- друга молодша група – 15 хвилин,

- середня група – 20 хвилин,

- старша група – 25 хвилин.

/Files/images/1_veresnya/anime-linii-148.gif

Навчальний рік починається 1 вересня 2018 року і закінчується 31 травня 2019 року, оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня 2019 року.

Упродовж навчального року для дошкільників будуть проводитись канікули, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, крім фізкультурно-оздоровчої та художньо-продуктивної діяльності.

Терміни проведення канікул: літні - з 1 червня до 30 серпня (90 календарних днів), осінні - з 26 жовтня до 30 жовтня (5 календарних днів), зимові - з 1 січня до 10 січня (10 календарних днів), весняні – з 1 квітня до 10 квітня (10 календарних днів).

У закладі дошкільної освіти встановлено 5-денний освітній тиждень.

Режим роботи груп з 06.30 год. до 18.30 год.

/Files/images/1_veresnya/anime-linii-148.gif

В освітньому процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей :

- спеціально-організована освітня діяльність - заняття, ігри, праця, гурткова робота;

- самостійна діяльність: художня діяльність, театралізована, продуктивна праця, гра, спілкування.

Сучасні підходи щодо організації різних форм навчання:

· колек­тивні та індивідуальні;

· різноманітні типи занять: фронтальні (зі всією групою дітей), групові ( до 15 дітей), індивідуально-підгру­пові ( до 8 дітей), індивідуальні (1-4 дитини);

· види занять: ком­плексні, тематичні, комбіновані, домінантні, інтегровані.

/Files/images/1_veresnya/anime-linii-148.gif

Структура освітнього процесу:

Навчальний день поділяється на три блоки:

  • Ранковий навчальний блок - тривалість з 6.30 до 9.00 годин - до нього входять:
- сумісна діяльність вихователя з дитиною;
- вільна самостійна діяльність дітей.
  • Розвивальний блок - тривалість з 9.00 до 10.30 годин - представляє со­бою організоване навчання у формі занять.
  • Вечірній блок - тривалість з 15.00 до 18.30 годин - включає в собі :
- гуртки за напрямами : мовленнєвотворчий; художньо-естетичний; фізичний розвиток; художня праця; народознавчий; акторської майстерності; театралізація;
-а також: спортивні години, самостійна діяльність дитини і її сумісна діяльність з вихователем.

/Files/images/1_veresnya/anime-linii-148.gif

Розклад занять на 2018/2019 навчальний рік (вкладення)

Кiлькiсть переглядiв: 466